Viktig information

Malmö 2024-02-21

Det är med tungt hjärta som vi måste meddela att Friskvårdsklubben blir tvungen att göra en stor omorganisation av ekonomiska skäl. Notera att det i nuläget inte påverkar de av våra aktiviteter som är aktiva enligt schema.

Varför behövs en omorganisation?
Åren med pandemin ledde till svåra utmaningar för föreningen vilket i kombination med både interna och externa faktorer innebar att bokslutet 2022 blev svårare än vanligt att sammanställa och  tog lång tid. Detta gjorde i sin tur att föreningens externa revisorer tittade extra noga på bokslutet, vilket tog ytterligare tid. Bokslutet och dess revision är nu färdiga och en kallelse till extra årsmöte den 26 februari har gått ut till samtliga medlemmar. Revisorerna fann inga skäl att anmärka på föregående styrelse ur ett ekonomiskt perspektiv, men noterade att det fanns stora brister i föreningen under 2022, men skriver samtidigt att de sett att förbättringar till det bättre nu skett

Konsekvensen av ovan förseningar har tyvärr lett till att föreningen inte kunnat söka de bidrag som behövts för att driva föreningen i dess nuvarande form, varför styrelsen tagit beslut om att en omorganisation är nödvändig av ekonomiska skäl. Styrelsen har för avsikt att söka nya medel när så är möjligt. Detaljer om hur styrelsen beslutat att ändra i föreningens verksamhet kommer att presenteras på hemsidan framöver men samtliga anställda inom föreningen kommer att behöva lämna sina tjänster. Styrelsen är mån om att verksamheten ska få finnas kvar och på sikt återigen komma i god finansiell balans med ett rikt utbud av olika friskvårdsaktiviteter.

Vi vill återigen understryka att samtliga aktiviteter som inte uttryckligen är redovisade som vilande eller inställda på föreningens hemsida kommer att ske enligt det schema som finns på hemsidan tills annat meddelas.

Styrelsen, Friskvårdsklubben i Malmö