Friskvårdsklubben i Malmö är en förening som är öppen för alla, men vi riktar oss först och främst till vuxna personer som har eller haft psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet.

Som medlem får du deltaga i alla våra fysiska aktiviteter, dock har vissa pass begränsat med platser och kö. För tillfället är alla aktiviteter gratis.

Medlemsavgiften är för resterande del av 2019 och kalenderåret 2020 är 140 kr.

Det går bra att betala

  • kontant på plats (FiFH Hallen)
  • Swish till 123 340 86 22
  • Via Bankgiro: 5044-2862

Ange då namn, personnummer och kontaktuppgifter så att vi kan registrera dig rätt.

Stödmedlem
För dig som enbart vill stödja vår Friskvårdsklubb i Malmö, är du naturligtvis välkommen att göra det.
Då kan du välja att enbart stödja vår klubb genom ett stödmedlemskap eller genom sponsring. Du bestämmer själv beloppet men minimiavgiften för ett stödmedlemskap är 40 kr.

För mer information kring medlemskap är du välkommen att kontakta oss.

Telefon till 0708-41 75 94 eller via mejl till info@fvkmalmo.se.