Friskvårdsklubben i Malmö är en förening som är öppen för alla, men vi riktar oss först och främst till vuxna personer som har eller har haft psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet.

Som medlem får du deltaga i alla våra fysiska aktiviteter, dock har vissa pass begränsat med platser och kö. För tillfället är alla aktiviteter gratis.

Medlemsavgiften för resten av kalenderåret 2021 och hela 2022 är 140 kr. För att betala gör du så här:

 • Swish 123 340 86 22 Glöm inte att ange namn och person-nummer!
 • Bankgiro: 5044-2862 Glöm inte att ange namn och person-nummer!
 • Kontant på plats: FVKs kontor i FIFH-Hallen, innanför dörren i deras lokaler på Pildammsvägen 26, oftast finns vi på plats där torsdagar 12-15. Ring innan för säkerhets skull, 0708-417594. I sista hand går det även att betala till John måndagar och onsdagar 1300-1430 på gym Fitness24/7 vid Dalaplan, Ystadsvägen 13.

Glöm inte att ange namn, person-nummer och kontaktuppgifter så att vi kan registrera dig rätt. Har inte dessa uppgifter uppgetts vid betalning så skriv ett mail med informationen till info@fvkmalmo.se. Sedan får du bl a det medlemskort som behövs visas upp vid träning på Fitness24/7.

Stödmedlem
För dig som enbart vill stödja vår Friskvårdsklubb i Malmö, är du naturligtvis välkommen att göra det.
Då kan du välja att enbart stödja vår klubb genom ett stödmedlemskap eller genom sponsring. Du bestämmer själv beloppet men minimiavgiften för ett stödmedlemskap är 40 kr.

För mer information kring medlemskap är du välkommen att kontakta oss.

Telefon till 0708-41 75 94 eller via mejl till info@fvkmalmo.se.

ATT TÄNKA PÅ, FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM DELTAGARE OCH MEDLEM:

 • Att du bör anmälaoch avanmäla dig till passen du går på.
 • Att du respekterar och tar hänsyn till allas olikheter och efter bästa förmåga medverkar till en god stämning i samband med aktivitet.
 • Att försöka komma i god tid till våra lugna pass.
 • Att vara särskilt respektfull i lokaler där det finns andra utöver de som är med i aktiviteten.
 • Att du inte skadar andra, samt är vaksam så att ingen annan heller skadas psykiskt eller fysiskt.
 • Att hjälpa till med att upprätthålla de ordningsregler som gäller i lokalen och under aktiviteten.
 • Att inga alkoholdrycker eller andra droger är tillåtna i samband med aktiviteterna. Rökning accepteras inte under en fysisk aktivitet (vid aktivitet utomhus får man röka efter passet).
 • Att inte använda din mobil eller dylikt under passen, då detta kan vara störande för annan deltagare och coach. Om du väntar ett viktigt samtal meddela coachen och ta mobilen med dig ut när det ringer.
 • Att det uppskattas om du efter bästa förmåga hjälper till att återställa lokalen som innan aktiviteten och samlar ihop föreningens utrustning innan den lämnas tillbaka.
 • Att deltagandet i våra fysiska aktiviteter är helt frivilligt och under eget ansvar.

Friskvårdsklubben har rätt att be en deltagare att lämna ett pågående pass om deltagarens beteende påverkar resten av gruppen negativt.

ANGÅENDE GDPR.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som telefonlistor. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dessa uppgifter.
Personuppgiftsansvarig är verksamhetsledare. Du har rätt att kontakta denne om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon eller mail.