Friskvårdsklubben i Malmö är en förening som är öppen för alla, men vi riktar oss först och främst till vuxna personer som har eller har haft psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet.

Som medlem får du deltaga i alla våra fysiska aktiviteter, dock har vissa pass begränsat med platser och behöver bokas i förväg. Detta gör ni genom att antingen boka via den knapp som finns på aktivitetens sida,  mejla till anmalan@fvkmalmo.se eller ringa/SMS:a till 0708 – 417 586.
För tillfället är alla aktiviteter gratis för betalande medlemmar.

Medlemsavgiften för resten av kalenderåret 2024 är 150 kr. För att betala gör du så här:

Swish 123 340 86 22 Glöm inte att ange namn och personnummer!
Bankgiro: 5044-2862 Glöm inte att ange namn och personnummer!
Kontantbetalning Av redovisningsmässiga skäl tar vi inte längre emot kontanter.

OBS! Vid betalning med Swish eller via Bankgiro: Glöm inte att ange namn, personnummer och kontaktuppgifter så att vi kan registrera dig rätt. Har inte dessa uppgifter uppgetts vid betalning så skriv ett mail med informationen till info(at)fvkmalmo.se.

Stödmedlem

För dig som enbart vill stödja Friskvårdsklubben i Malmö är du naturligtvis välkommen att göra det.
Då kan du välja att enbart stödja vår klubb genom ett stödmedlemskap eller genom sponsring. Du bestämmer själv beloppet men minimiavgiften för ett stödmedlemskap är 40 kr.

För mer information kring medlemskap är du välkommen att kontakta oss. Telefon till 0708-41 75 86 eller via mejl till info(at)fvkmalmo.se.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM DELTAGARE OCH MEDLEM:

  • Att du bör anmäla och avanmäla dig till passen du går på i enlighet med kursledarens instruktioner.
  • Att du respekterar och tar hänsyn till allas olikheter och efter bästa förmåga medverkar till en god stämning i samband med aktivitet.
  • Att försöka komma i god tid till våra lugna pass.
  • Att vara särskilt respektfull i lokaler där det finns andra utöver de som är med i aktiviteten.
  • Att du inte skadar andra samt är vaksam så att ingen annan skadas psykiskt eller fysiskt.
  • Att du hjälper till med att upprätthålla de ordningsregler som gäller i lokalen och under aktiviteten.
  • Att du respekterar att inga alkoholdrycker eller andra droger är tillåtna i samband med aktiviteterna. Rökning accepteras inte under en aktivitet. Vid aktivitet utomhus får man röka efter passet.
  • Att du inte använder din mobil eller dylikt under passen, och gärna sätter mobiltelefonen i flygplansläge eller på ljudlöst under passets gång för att inte störa aktiviteten eller andra deltagare.
  • Att det uppskattas om du efter bästa förmåga hjälper till att återställa lokalen som innan aktiviteten och samlar ihop föreningens utrustning innan den lämnas tillbaka.
  • Deltagande i våra aktiviteter är helt frivilligt och sker under eget ansvar.

Notera att Friskvårdsklubben har rätt att be en deltagare att lämna ett pågående pass om deltagarens beteende påverkar resten av gruppen negativt.

GDPR

Med GDPR menas den dataskyddsförordning som reglerar hanteringen av personliga uppgifter.
Vi behöver i vissa fall spara och behandla dina personuppgifter till t ex. medlemsregister och telefonlistor. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dessa uppgifter. Personuppgiftsansvarig på Friskvårdsklubben är föreningens verksamhetsledare. Du har rätt att kontakta denne om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, eller om du vill få dina uppgifter borttagna. Notera att det senare innebär att du säger upp ditt medlemskap i klubben.
För frågor om integritet och personuppgifter kontakta kansliet via mejl, kontaktformulär eller genom att ringa oss.