ANMÄLNINGAR TILL VÅRA AKTIVITETER

Du kan anmäla dig till våra aktiviteter på följande sätt:

Skriv till anmalan@fvkmalmo.se

Boka själv via vårt bokningsformulär

Det kommer tyvärr inte gå att boka via sms eller telefonsamtal efter 15 mars utan vi hänvisar till ovanstående metoder.

OBS!
Tänk på, att en anmälan visserligen inte är bindande men att du är skyldig att avboka en bokad tid om du får förhinder. Om man vid upprepade tillfällen uteblir från bokade besök kan man bli avstängd eller få lågprioritet i bokningsköerna.

En inställd, flyttad eller ändrad aktivitet kallas för en avvikelse. Om en aktivitet inte förekommer under avvikelser på hemsidan kommer den att hållas under förutsättning att den inte infaller på en helgdag eller utanför den period som aktiviteten är schemalagd att hållas.

Avvikelser registreras på hemsidans förstasida under rubriken avvikelser.

Fr o m 2024 kommer SMS bara att skickas ut per sms till betalande medlemmar vid större avvikelser. Annars hänvisar vi till hemsidan eller mejlutskick.