Välkommen till en timmes resa genom dina Chakra. Hela livet är representerat i våra Chakra. Varje chakra är kopplat till kroppsorgan, körtlar, nervsystem och till vårt medvetande. När våra Chakra är i balans är livet i balans. Väck din själ vidare i livet och lämna egot utan för en stund.
Chakra Yoga passets innehåll- intoning mantrasånger “Ong namo guru dev namo”, uppvärmning, djupandning, eldandning, kundaliniyoga, avslappning, meditation, affirmationer,  suggestioner och uttoning “Sat Nam”. Avslutas med kort delning, vad du tar med dig av dagens yogapass.
Kom gärna innan för att landa- tona in.
Namaste