Veckobrev 45

Så här till hösten brukar det normalt sett vandra runt förkylningar och influensor. Vi har tyvärr även Covid-19 att ta hänsyn till, så vi återupprepar vår rekommendation att man är noga med handhygien och avstånd när man befinner sig på våra aktiviteter. Man bör även överväga att vaccinera sig om man befinner sig i en riskgrupp eller är femtio år eller äldre – om inte för sin egen skull, så för omgivningens.

Friskvårdsklubben följer de råd och rekommendationer som utgår från Folkhälsomyndigheten, mer information kan ni hitta här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi meddelade i förra utskicket att vi kommer kalla till extra årsmöte. Vi har fortfarande inte kunnat ta beslut om vilken dag det blir, men kallelse kommer att gå ut via sms till föreningens betalande medlemmar så fort detta är klart. Närvaro och rösträtt på årsmötet kräver medlemskap.

Dagordning kommer att publiceras här på hemsidan några dagar innan.

Apropå medlemskap så börjar det bli dags att betala in medlemsavgiften för 2024. Alla som betalar in innan 1 januari förnyar för det gamla priset (140 kronor). Efter det så höjs medlemsavgiften till 150 kronor. Det har kommit till vår kännedom att bankgirot inte godkänt de inbetalningsblanketter som vi skickat ut. Vi kommer givetvis att ersätta dessa. Nya giltiga blanketter finns på kansliet fr o m nästa vecka.

På grund av en krock i kalendern har vi också tvingats skjuta upp vår aktivitet teknikcafé en vecka. Detta kommer att hållas 23 november klockan 15:00 på Nobel21. Föranmälan behövs. Mer information om vad teknikcaféet är kan ni läsa här.

Det var allt för denna vecka.

Dagens visdomsord kommer från en persisk poet vars namn förblivit obekant:

Hälsar Anna och Thomas på kansliet.

Och alltmedan regnet föll omkring mig, viskade det ”och även detta är flyktigt”