Veckobrev 41

Den här veckan pågår Skåneveckan runt om i Skåne, och ursprungligen var det meningen att vi skulle vara delaktiga ett evenemang knutet till detta. Av olika anledningar blev detta tyvärr inte av, så istället har vi bestämt oss för att arrangera en medlemsfest på den tiden.

Festen är gratis för alla medlemmar, för andra som önskar deltaga kan man bli stödmedlem för 50 kronor – tyvärr kan vi bara erbjuda Swish som betalningsmetod för detta.
Vi vill att alla föranmäler sig så att vi kan planera för hur mycket mat vi ska beställa.

Thomas kommer att ha ett kortare föredrag på temat ”att vara eljest” och Ulla kommer att hålla ett föredrag om sitt eget liv med psykisk ohälsa och hur hon hanterar detta. Detta är föredrag som var menade att hållas vid det evenemang som var en del av Skåneveckans tema om psykisk ohälsa, ett evenemang som vi av olika anledningar tyvärr var tvungna att hoppa av.

Dessa föredrag kommer vara under en timme vardera och i övrigt kommer vi umgås och äta gott tillsammans.

Vår bastuaktivitet visade sig vara mycket populär och vi kommer kunna erbjuda den varannan vecka under hösten. Datum finns på vår hemsida.

Thomas har under veckan gått en vidareutbildning i kommunens närvarorapporteringssystem för föreningar. Vi vill därför fästa uppmärksamhet på att flera av de personnummer vi fått in vid inbetalning av medlemsavgift är felaktiga eller utlämnade helt. Orsaken till att vi begär personnummer är att dessa krävs då vi rapporterar in närvaro till Malmö Stad – och detta gör vi för att få bidrag för varje medlem som deltagit i någon aktivitet. Dessa bidrag är väsentliga för att föreningen ska kunna fungera ekonomiskt och med felaktiga eller utlämnade personnummer får vi alltså inga pengar.

Vi är mycket noga med den personliga integriteten och säkerheten. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part och vi förvarar personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftsförordningen (GDPR).

Vid inbetalning av medlemsavgift begär vi också att man lämnar ett (mobil)-telefonnummer. Detta används för att kunna återkoppla till våra medlemmar. Oftast gäller det någon form av avvikelse, men vi skickar också ut information om större förändringar eller fester. Däremot skickar vi inte ut information om våra regelbundet återkommande aktiviteter. Där är principen att om ingen information skickats ut om motsatsen, så kommer aktiviteten att hållas. De som väljer att inte lämna ut telefonnummer måste själva ta ansvar för att kontrollera att en aktivitet blir av. Detta kan man göra genom att kontrollera vår hemsida, där alla avvikelser finns angivna på förstasidan eller ringa/sms:a vårt kansli.

 " Bli inte arg på regnet; det är oförmöget att falla uppåt "
Vladimir Nabukov