Medlemsavgiften

Vi håller i skrivande stund på med att gå igenom vårt medlemsregister och har som en del av detta kontrollerat huruvida medlemsavgiften betalts. Tyvärr har det visat sig att väldigt många inte gjort detta och ändå fortsatt att delta på våra aktiviteter.

Följden av att så få valt att betala är att vi måste överväga att kontrollera huruvida enskilda medlemmar betalt medlemsavgiften vid alla våra aktiviteter, något som vi helst skulle slippa. Vår verksamhet har alltid baserats på tillit och det skulle vara synd att behöva kontrollera huruvida medlemsavgiften är betald vid våra aktiviteter.

Om ni vet med er att ni inte betalt medlemsavgiften, gör detta. Pengarna bidrar till att föreningen kan fortsätta med sina aktiviteter, rekrytera nya coacher och arrangera aktiviteter och sammankomster.

Avgiften är låg. För 140 kronor får medlemmen tillgång till alla våra aktiviteter gratis under ett kalenderår samt alla de fester och sammankomster som föreningen arrangerar. Det finns alltid möjlighet att delbetala avgiften om man har det svårt ekonomiskt så länge som avgiften är betald inom pågående kalenderår. Kontakta kansliet så hjälper vi er med detta.

Medlemskort för 2023 kommer att distribueras ut till de olika aktiviteterna under de kommande veckorna.