Om inställda aktiviteter

Vi strävar givetvis mot att alltid genomföra våra aktiviteter, men ibland inträffar saker som vi inte kan påverka. Ofta handlar det om sjukdom eller att våra lokaler av någon anledning inte går att använda den dagen.

Därför kommer vi gradvis under våren att introducera ett nytt samlat system för avvikelser -dvs när aktiviteter  antingen flyttas eller ställs in, samt hur man som medlem anmäler sig till aktiviteterna.

Om en aktivitet ställs in kommer detta att meddelas på följande sätt:

  • Via SMS för de medlemmar som aktivt valt att få avvikelser på detta sätt (du kommer att kunna anmäla dig här)
  • Via meddelande på hemsidans första sida under rubriken ”Avvikelser”
  • Via e-postutskick till de medlemmar som aktivt valt att få avvikelser på detta sätt (du kan anmäla dig här)
  • Via meddelande på Facebook och Instagram.

Vi kommer också att ställa lite högre krav på att medlemmar anmäler sig till de aktiviteter som är mer populära och avbokar om man inte avser att komma. Den som upprepade gånger inte deltagit i en aktivitet man anmält sig till och inte avbokat, kommer att få minuspoäng i kön till nämnda aktivitet och riskera att inte få plats närhelst det är många som vill delta.
Bokningar kan man antingen göra själv på aktivitetens sida här på hemsidan eller ringa, mejla eller sms:a oss på kansliet. Mer info om detta när vi kör igång systemet.

Bokningssystemet kommer till en början att användas på enstaka aktiviteter för att kunna utvärdera hur det fungerar innan vi tillämpar det på alla aktiviteter. Mer information om vilka aktiviteter vi börjar med kommer i god tid till sommarterminen.