Friskvårdsklubben upphör

Det är med stor sorg som vi måste meddela att Friskvårdsklubbens styrelse har tvingats att ansöka om att försätta föreningen i konkurs.

Detta är en konsekvens av att föreningen på grund av en rad samverkande faktorer inte kunnat få bokföring och revision klara i tid för att kunna söka bidrag för innevarande år. I kombination med ett missförstånd i kommunikationen mellan tidigare styrelser och redovisningsekonom har detta inneburit att viktiga utgiftsposter aldrig betalats in och därmed skapat en skuld som inte uppdagats förrän nuvarande styrelse började se över finanserna. I och med att föreningen inte har tillräckliga inkomster så har styrelsen inget annat val än att ansöka om att sätta föreningen i konkurs.

Detta innebär att vår verksamhet kommer att avvecklas, men det är styrelsens ambition att så många av våra nuvarande aktiviteter som möjligt ska kunna fortsätta så länge som möjligt. Det blir upp till konkursförvaltaren att ta beslut om hur länge vi kan fortsätta.

En omedelbar konsekvens av detta beslut blir att samtliga aktiviteter som fortfarande hålls kommer att vara drop-in – ingen anmälan kommer i fortsättningen att behövas. Varje deltagare har själv ansvar för att kontrollera vår hemsida (under avvikelser) om aktiviteten kommer att bli av. Om ingenting skrivits på hemsidan kommer aktiviteten att hållas enligt schema.
Adressen är https://www.fvkmalmo.se/#avvikelser.

Notera att våra friskvårdscoacher inte kan svara på frågor om detta,  så alla frågor om detta ska skickas till styrelsen på styrelse@fvkmalmo.se.
I och med att kansliet är stängt kommer det ta längre tid än vanligt att få svar på förfrågningar skickade till den adressen eller info@fvkmalmo.se. Kansliets telefonnummer är fr o m fredag avstängt och telefonsvararen kontrolleras bara sporadiskt så vi ber er att skicka era förfrågningar per mejl till någon av ovanstående adresser.
 
 
 
Styrelsen