Medicinsk yoga

Nästa vecka håller vi det sista tillfället av Medicinsk yoga. Efter detta läggs aktiviteten ned.

Det krävs inte någon bokning för att delta vid detta tillfälle som hålls på FIFH-hallen tisdagen 19 mars klockan 13:00.
Vi tackar vår friskvårdscoach Anna för de år som hon varit på Friskvårdsklubben och önskar henne lycka till i framtiden.