Friskvårdsklubben 2024

Snart kommer nyårsraketer lysa upp natthimlen och 2023 läggas till handlingarna.
Vi vill därför påminna om att kansliet kommer ha begränsade öppettider fram till trettonhelgen men att alla aktiviteter som inte uttryckligen har vinteruppehåll kommer att hållas enligt schemat. Alla avvikelser från detta kan ni hitta under avvikelser på hemsidan.
I övrigt har vi sammanfattat våra aktiviteter under helgerna här.

Mer information om kulturlistan och övriga kommande aktiviteter kommer att publiceras efter helgerna. Vi kommer inte ha möjlighet att svara så mycket på telefonen eller per sms under helgerna, men skriv gärna till info@fvkmalmo.se om ni har frågor så svarar vi er så fort vi har möjlighet att göra det.

2023 har varit ännu ett mörkt år för värkden och i synnerhet de människor som redan innan har haft det tufft. Tänk lite extra på dem och stöd dem gärna på de sätt som ni finner lämpligast. Låt oss hoppas att ljusare och mer positivt 2024.

Med vänliga hälsningar

Anna och Thomas på kansliet