Friskvårdscoach

 • Som friskvårdscoach ansvarar man för att dela upp ansvarsfördelningen i samråd med funktionären gällande vad man vill ha för hjälp av funktionären.
 • De som arbetar som friskvårdscoacher ska tidigare ha någon form av bakgrund kring att hålla i grupper.
 • Ett plus om en har kunskap eller utbildning inom idrott och hälsa men inget krav.
 • Ett plus om en tränat någon idrott tidigare som man kan dela med sig av till Friskvårdsklubben.
 • Må så bra att man kan ta på sig att hålla i en grupp och det kan vara individuellt.
 • Som friskvårdscoach känna sig bekväm med att vara ansiktet utåt och kunna vara öppen att prata om sin erfarenhet av psykisk ohälsa.
 • Tro på att fysisk aktivitet bidrar till att man mår bättre både psykiskt och fysiskt.
 • Arbeta med det friska, kunna lyssna och se varje deltagare var de befinner sig.
 • Respektera varandras olikheter.
 • Ledare håller också tiderna precis som funktionärerna.

Funktionär

 • Arbetet som funktionär är ideellt.
 • Ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
 • Man ska som funktionär känna sig bekväm med att vara ansiktet utåt och kunna vara öppen att prata om sin erfarenhet av psykisk ohälsa.
 • Arbeta med det friska, kunna lyssna och se varje deltagare var de befinner sig.
 • Respektera varandras olikheter.
 • Som funktionär ska man kunna hålla tider, ansvara för deltagarlistor och närvaro vid passen.