• du bör anmäla och avanmäla dig till passen du går på.
  • att du respektera och tar hänsyn till allas olikheter och efter bästa förmåga medverka till en god stämning i samband med aktivitet.
  • att försöka komma i god tid till våra lugna pass.
  • att vara särskilt respektfull i lokaler där det finns andra utöver dom som är med i aktiviteten.
  • att du i största möjliga mån undviker att skada varandra, samt vara vaksam så att ingen annan heller skadas psykiskt eller fysiskt.
  • att hjälpa till med att upprätthålla dom ordningsregler som gäller i lokalen / under aktiviteten.
  • att inga alkoholdrycker eller andra droger är tillåtna i samband med aktiviteterna. Rökning accepteras inte under en fysisk aktivitet (vid aktivitet utomhus får man röka efter passet).
  • att inte använda din mobil eller dylikt under passen, då detta kan vara störande för deltagare och coach. Om du väntar ett viktigt samtal meddela coachen och ta mobilen med dig ut när det ringer.
  • det uppskattas om du efter bästa förmåga hjälper till att återställa lokalen som innan aktiviteten och samla ihop föreningens utrustning innan man lämnar den.
  • att deltagandet i våra fysiska aktiviteter är helt frivilligt och under eget ansvar.

Friskvårdsklubben har rätt att be en deltagare att lämna ett pågående pass om deltagarens beteende påverkar resten av gruppen negativt.