Drama som friskvård

Vi har nyligen startat en dramagrupp och tar gärna emot fler deltagare.

Vi arbetar med trygghetsskapande improvisationsteater, lek, storytelling, röstövningar, clownteknik, mim, fysisk teater. Du har möjlighet att tillsammans med andra utforska egna och andras berättelser, känslor, ideer.
Du får även möjlighet att lämna dig själv och spela någon annan om du vill i rollspel utan prestationskrav. Syftet med övningarna är ökat välmående för deltagare som upplever psykisk ohälsa. Och preventivt för alla som känner behovet.

Inga förberedelser eller förkunskaper behövs för att komma, det viktiga är mötet med varandra
Det går alltid att lämna en övning och vara vid sidan om då syftet är att bryta isolering och vara i gemenskap. Att bara dela närvaro i samma rum kan ofta ha en stärkande effekt.

Dramapedagog Maria leder gruppen och utgår från deltagarnas aktiva närvaro då dramapedagogik bygger på att det intressanta är det som sker i mötet med varandra.

Vi träffas på Nobelvägen 21 Fredagar kl 15-16.40 inklusive fikapaus som Friskvårdsklubben står för.