MediYoga (medicinsk yoga) är en terapeutisk yogaform, som knyter
samman de gamla yogiska redskapen med den moderna västerländska
vetenskapen. De flesta övningarna går att göra både på yogamatta och
på stol.