Längtar du efter att uttrycka dig genom det skrivna ordet?

Vi möts och läser och skriver texter tillsammans. Alla bär vi på berättelser och känslor som kan fångas i ord. Genom lättare övningar testar vi olika skrivtekniker under cirkelns gång. Du kan också få råd och tips kring egna skrivprojekt.

Tidigare cirkeldeltagare har sagt såhär om våra träffar:

”När jag skriver känner jag hur jag kommer in i ett kreativt flöde, jag känner mig verklig igen. Jag både får och jag ger till de andra cirkeldeltagarna och jag känner att jag verkligen åstadkommer någonting.”

”Läs- och skrivarcirkeln är en bra anledning för mig till att bryta min isolering och att komma ut.”

”Det känns tryggt att vi är en liten grupp. Vi får det utrymmet som vi behöver, hade vi varit för många cirkeldeltagare så hade det utrymmet inte funnits. Vi är människor med speciella behov.”

”Jag tycker att läs- och skrivarcirkeln är bra. Jag har börjat skriva från att tidigare inte ha skrivit alls. Det känns positivt att få skapa.”