Friskvårdsklubben i Malmö är en ideell idrottsförening, som riktar sig till dig som vill komma igång med fysisk aktivitet

och som har psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet.

Besök gärna vår hemsida och Facebook regelbundet för att få uppdaterad information om kommande fysiska aktiviteter.