Vill du bli bättre på att hantera dina känslor?
Känslor som ilska, glädje och nyfikenhet ger oss kraft och liv, men de kan också göra att vi beter oss på ett sätt vi inte tycker om och de kan då bli ett hinder för oss. DBT-cirkeln ger dig tips och strategier på hur du kan agera klokt även när du känner dig upprörd, arg, ångestfylld eller irriterad. Vi beskriver hur känslor fungerar, vad de vill säga oss och hur du kan närma dig viktiga värden och mål i livet med hjälp av dina känslor – baserat på den senaste evidensbaserade kunskapen.

Konceptet är en studiecirkel som kommer baseras mycket på boken “Känslor som kraft eller hinder” av de två psykologerna Sahlin och Malmqvist. Deras bok baseras mycket på terapimetoden DBT, specifikt den delen som handlar om grundkänslor och hur man kan bli bättre på att validera och bekräfta sig själv. DBT bygger på fyra moduler: mindfullness, stå ut när det är svårt, hantera känslorna och hantera relationer. DBT
utvecklades av psykologen och forskaren Marsha Linehan. Det finns idag relativt mycket kunskap om mindfullness och hur viktigt det är. Det vi vill är att lägga till kunskap kring grundkänslor då det inte är lika spritt, men som egentligen är lika viktigt som bra mat, motion och mindfullness för att kunna uppnå god hälsa.

DBT-cirkel
Torsdagar 17:00
Anmälan: 070-841 75 94