Styrelsen kallar härmed till ett extrainsatt årsmöte 18/7 kl. 18 på Nobelvägen 21. Friskvårdsklubben behöver en kunnig styrelse med erfarenhet av föreningsarbete. Intresserade får gärna höra av sig om man vill engagera sig i styrelsen eller om man vet någon som hade varit intresserad. Kontakta valberedningen främst på 0768 95 48 27 alternativt info@fvkmalmo.se.

Hej!

Hoppas allt är bra med er!

Friskvårdsklubben höll årsmöte 26/5. Dock hade valberedningen inte hunnit klart med sitt arbete och även vår ekonomiska berättelse har blivit försenad i år.

Styrelsen kallar härmed till ett extrainsatt årsmöte 18/7 kl. 18 på Nobelvägen 21.

Under mötet kommer vi att prata om föreningens framtid och fortsatta existens. Valberedningen har svårt att få tag i personer som är intresserade av att sitta i styrelsen. Utan styrelse kan vi inte driva en förening.

Friskvårdsklubben behöver en kunnig styrelse med erfarenhet av föreningsarbete. Intresserade får gärna höra av sig om man vill engagera sig i styrelsen eller om man vet någon som hade varit intresserad. Kontakta: valberedning@fvkmalmo.se eller info@fvkmalmo.se.

Styrelsen träffas en gång i månaden och uppdraget är på 1-2 år. Naturligtvis kan livet alltid hända – men känn gärna efter så att du har tid och ork att lägga på ett styrelseuppdrag. Vi letar framför allt efter ordförande och kassör men även ordinarie ledamöter.

Mvh Elisaveta Gräsbeck, ordförande

Dagordning extrainsatt årsmöte Friskvårdsklubben

§1. Val av ordförande för årsmötet

§2. Val av sekreterare för årsmötet

§3. Val av två protokolljusterare

§4. Justering av röstlängd

§5. Frågan om mötet blivit utlyst på rätt sätt

§6. Bokslut, verksamhetsberättelse jämte revisorernas skriftliga berättelse
över revisionen med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen

§7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§8. Förslag på verksamhetsplan

§9. Budgetförslag

§10. Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen

§11. Fastställande av antal styrelseledamöter

§12. Val av tre suppleanter på årsmötet.

§13. Val av styrelseordförande

§14. Val av en revisor och en suppleant

§15. Val av två-fyra personer till valberedning

§16. Övriga frågor

Kommentera

Required fields are marked *. Your email address will not be published.