Välkommen till vårterminen 2020!

Nu är äntligen terminen igång!
Alla pass som fanns förra terminen finns även denna termin.
Några pass har dock byt starttid och sluttid. Längre fram under terminen kommer schemat att utökas med ytterligare aktiviteter.

OBS! Att om där är pass du vill gå på och du inte får SMS-påminnelse vänligen hör av dig via telefon/sms eller mejl.

Telefon: 0708-417594 (Prata in meddelande om vi inte svarar)
Mejl: anmalan@fvkmalmo.se