Julfest med Friskvårdsklubben den 18 december!

Anmälan är inte obligatorisk men är uppskattad.
Anmälan kan man göra till 0708-41 75 94 via sms/telefon.
Eller via mejl till anmalan@fvkmalmo.se