Valberedningen söker nya medlemmar!

Dennis har valt att avgå från valberedningen.

Om du känner att du kan bidra till att hitta bra styrelseledamöter både inom och utanför föreningen, då är valberedningen för dig!


Du kan anmäla ditt intresse till valberedning@fvkmalmo.se
Friskvårdsklubben i Malmö kommer hålla Extra Årsmöte den 10 juni kl 17.30 i FiFH Hallen, då kommer vi bland annat försöka välja en ny valberedning.


Vänliga hälsningar,Friskvårdsklubben i Malmö