Valberedningen söker intresserade till styrelsen

Vill du utveckla och se till Friskvårdsklubben i Malmö finns kvar, så kan styrelsen vara något för dig!
Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.


Styrelsen träffas 10-12 gånger om året, ca 2 timmar per tillfälle.
Är du intresserad hör av dig till valberedning@fvkmalmo.se eller till 0708-417594 (FVK anmälningstelefon).
Vänliga hälsningar,ValberedningenFriskvårdsklubben i Malmö.