Friskvårdsklubben i Malmö är öppen för alla, men vi riktar oss först och främst till vuxna personer som har psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet.
Som medlem får du deltaga i alla våra fysiska aktiviteter, dock har vissa pass begränsat med platser och kö. För tillfället är alla aktiviteter gratis.
Medlemsavgiften är för närvarande (2018) 100 kr per kalenderår och det finns möjlighet att betala medlemsavgiften kontant på plats och då får du ett medlemskort direkt.
Medlemsavgiften kan även betalas in till Friskvårdsklubben i Malmös Bankgiro: 5044-2862 eller swishas till: 123 340 86 22.
Ange då namn, personnummer och kontaktuppgifter så att vi kan registrera dig rätt.

 

Stödmedlem
För dig som enbart vill stödja vår Friskvårdsklubb i Malmö, är du naturligtvis välkommen att göra det.
Då kan du välja att enbart stödja vår klubb genom ett stödmedlemskap eller genom sponsring. Du bestämmer själv beloppet men minimiavgiften för ett stödmedlemskap är 40 kr.
För mer information kring medlemskap är du välkommen att kontakta oss.