Mindre än 30 dagar till Friskvårdsloppet 2018!

Nu är det mindre än 30 dagar till Friskvårdsloppet!
Vill du springa eller gå, anmäl dig till 0708-417594 eller via mejl till anmalan@fvkmalmo.se.
Se bansträckningen och mer detaljerad information i bilden nedan!

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.